Ben jij op een website een notificatie tegengekomen met onderaan ✓ HonestBoost?

Gefeliciteerd! De inhoud van de notificatie die je zag, is goedgekeurd. Consumenten dienen op een eerlijke manier geïnformeerd te worden. Om die reden dienen reviews, bezoekersaantallen en andere informatie juist te zijn.

De ✓ HonestBoost geeft aan dat de inhoud te vertrouwen is.

Bij bewuste misleiding wordt de samenwerking dan ook stopgezet, omdat dit logischerwijs indruist tegen de richtlijnen van HonestBoost.